บ้านโป่งเทวี: มหัศจรรย์พลังบวก

broken image

🌈มหัศจรรย์พลังงานบวก ที่โป่งเทวี !!

กิจกรรมสนุก ๆ มีให้เลือก 2 แบบ ทั้ง One day trip ที่มาในแบบสนุกไปด้วยกันทั้งครอบครัว และ 5 วัน 4 คืน ในรูปแบบจิตอาสาเพิ่มคุณค่าชีวิต

broken image

สำหรับ One day trip อัตราค่าบริการ 

❤️2-5 ท่าน 1,150 บาท  

🧡5-10 ท่าน 880 บาท

💛10 ท่าน ขึ้นไป 650 บาท 

💥Highlight กิจกรรม💥

  • วิถีชีวิตชาวบ้านปั้นหม้อ (ทําได้ทุกฤดูกาล)
  • วิถีชีวิตลูกชาวนา (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์) และ (เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม) 

❓ ทริปนี้เหมาะกับใคร ❓

เป็นทริปที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากมาทำกิจกรรมร่วมกัน มีกิจกรรมสนุกให้คุณพ่อ คุณแม่ และน้อง ๆ ได้ทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ปั้นหม้อ Workshop และร่วมรับประทานอาหารอร่อย ๆ จากฝีมือแม่ ๆ ในชุมชน

เริ่มต้นวันสบาย ๆ ไปกับ Welcome drink ☕️ กาแฟดินโป่ง อัญชันมะลิ และเริ่มออกเดินทางด้วยรถพ่วงข้าง ออกนํานักท่องเที่ยวชมโดยรอบหมู่บ้านโป่งเทวีและมุ่งหน้าสู่กิจกรรมตามวิถีชาวบ้านปั้นหม้อ และทำกิจกรรม ปั้น เจาะ ขัด หม้อ กระถาง แก้ว ปั้นหม้อแบบดั้งเดิมที่มีมากว่า 100 ปี จากนั้นกลับมา เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม ณ สวนศาสน์ศิลป์ และชุมชนพร้อมบริการอาหารว่าง (ขนมพื้นบ้านตามฤดูกาล) และทํากิจกรรม 

Art Workshop 🎨 ช่างศิลป์ ท้องเริ่มหิวก็แวะทานอาหารกลางวัน ในรูปแบบพื้นเมือง (ขันโตก) เมนูอาหารถิ่นเพื่อสุขภาพเฉพาะตัวของชุมชน ประกอบด้วย น้ําพริกไข่ออนเซน อ๊อกปลาดุก จิ้นส้มหมก ไข่ป่าม แกงแค 

ข้าวเหนียว พร้อมบริการน้ําตะไคร้ น้ำดอกอัญชัน หลังจากกินอิ่มเที่ยวสนุกก็แวะชมศูนย์ผลิตภัณฑ์งานฝีมือชุมชน เพื่อซื้อของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

#School&FamilyOuting

broken image

สำหรับ ทริป 5 วัน 4 คืน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท/ท่าน (ขั้นต่ำบริการ 4 – 10 ท่าน)

💥Highlight กิจกรรม💥

  • เรียนรู้วิถีชาวบ้านปั้นหม้อ (ทำได้ทุกฤดูกาล)
  • วิถีชีวิตลูกชาวนา (เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์) และ (เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม)
  • เรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสาน เรียนรู้กระบวนการการผลิตกาแฟดินโป่ง (เดือนมกราคมและเดือนกันยายน)
  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการตลาดออนไลน์แบบง่ายให้กับชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ มีเครือข่ายเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง
  • กิจกรรมอาสาให้ความรู้ทางด้านการการเกษตรสมัยใหม่ให้กับชุมชน
  • กิจกรรมอาสาออกแบบงานศิลป์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้ชุมชน

❓ ทริปนี้เหมาะกับใคร ❓

กิจกรรมสำหรับคนที่มีใจรักอยากทำงานอาสามาร่วมใจร่วมมือพัฒนาชุมชน โดยในทริปจะมีกิจกรรมอาสาให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำ นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของธรรมชาติ และอาหารอร่อย ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้เพลินไปกับโป่งเทวีโฮมสเตย์

เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสนุก ๆ ที่ชุมชนเตรียมพร้อมให้กับเพื่อน ๆ ที่จะเข้ามาในชุนชน เริ่มกิจกรรม Welcome drink ☕️กาแฟดินโป่งและอัญชันมะลิ จากนั้นนำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถจักรยาน🚲 นำนักท่องเที่ยวชมโดยรอบหมู่บ้านโป่งเทวีและมุ่งหน้าสู่สวนศาสน์ศิลป์ พิธีผูกข้อมือรับขวัญจากผู้นำหมู่บ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ตกเย็นพร้อมรับประทานอาหารเย็น ในรูปแบบพื้นเมือง (ขันโตก) เมนูอาหารถิ่นเพื่อสุขภาพเฉพาะตัวของชุมชน

เช้าวันใหม่ บริการอาหารเช้าในรูปแบบปิ่นโต ข้าวต้ม ปาท่องโก๋ กาแฟดินโป่ง จากนั้นนำคณะอาสาสมัครท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถจักรยาน🚲 มุ่งหน้าสู่กิจกรรมตามวิถีชาวบ้านปั้นหม้อ ได้สนุกกับกิจกรรม ปั้น เจาะ ขัด หม้อ กระถาง แก้ว

จากนั้นรับประทานอาการกลางวันโดยครัวชวนชิมด้วยอาหารพื้นเมืองประจำถิ่น จากกลุ่มแม่บ้านโป่งเทวี พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชน และชุมชนบริการอาหารว่าง ตกเย็นมาสนุกไปกับกิจกรรมรอบกองไฟ⛺️ เผาข้าวหลาม ปิ้งข้าวจี่ คู่กับอาหารเย็นจากชุมชน ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ในรูปแบบของชุมชนที่จะทำให้เพื่อน ๆ ได้สนุกและเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว🥰🥰

broken image

📢FACEBOOK: pongteweehomestay 

📢CALL: 065-8762319

#VolunteerTourist

#digitaltalentsvillage