บ้านเขายายเที่ยง: ปลูกป่าลอยฟ้า บนหลังคาแห่งโคราช

broken image

ชุมชนบ้านเขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา

ร่วมสนุกกับกิจกรรมชุมชน ช่วยเพิ่มสีสัน และร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติมีให้เลือก 2 แบบคือ

จากเมืองใต้พิภพ 🌊 จรดปลายฟ้า☁️

💥Highlight หลักของเรา💥

  • เรียนรู้ด้านพลังงาน เมืองใต้พิภพ
  • อนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยอาหาร Zero Waste 
  • ปลูกป่าลอยฟ้า หลังคาโครา
  • ร่วมศึกษาพลังงานใต้พิภพ ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าลอยฟ้า หลังคาโคราชทริปนี้เหมาะสำหรับกลุ่มพนักงานที่อยากร่วมอาสาสร้างสีสันให้กับธรรมชาติ

แม่ ๆ ในชุมชน และทำกิจกรรมด้าน CSR ยิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊กลงจากหน้าผาชัน🏹

ราคาเริ่มต้น 400 บาท/ท่าน

#CompanyOuting&TeamBuilding

broken image

🕷🐝🦋🐞 สำรวจอุโมงค์พลังงานใต้พิภพ เพิ่มพูนประสบการณ์เกษตรทฤษฎีใหม่ 

💥Highlight หลักของเรา💥

  • ตะลุยแดนพรรณไม้และแมลง  
  • สำรวจอุโมงค์พลังงานใต้พิภพ
  • เพิ่มพูนประสบการณ์เกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร

ราคาเริ่มต้น 420 บาท/ท่าน

broken image

📢 นายฤทธิชัย ช้างหัวหน้า 086-3642193

#School&FamilyOuting

#digitaltalentsvillage