บ้านน้ำเชี่ยว: ชุมชน ผู้คน กับการอนุรักษ์ป่าโกงกาง

broken image

ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

ในช่วงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวจาม หรือ แขกจาม ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ได้อพยพหนีความไม่สงบจากการล่าอาณานิคมในดินแดนเขมรของฝรั่งเศส เข้ามาตั้งรกรากอยู่ร่วมกับคนไทยและคนจีน ณ บ้านน้ำเชี่ยว เวลาผ่านไปสองร้อยกว่าปี ความแตกต่างทางชนชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการสานสายใยเกิดเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง

"ชุมชนสามวัฒนธรรม งามล้ำคุณค่า สร้างสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมกับพวกเรา วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว"

broken image

โปรแกรมที่ 1 - ITINERARY การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (GASTRONOMY) ONE DAY TRIP  "อาหาร 3 วัฒนธรรม เลิศ ล้ำ วิถีชุมชน"

🏵️ Highlight หลักคือ 🏵️

  • ล่องเรือ ชมป่าโกงกาง หอยปากเป็ด เล่นน้ำ ปลูกป่าโกงกางรักษ์ธรรมชาติ
  • ล่องเรือดูวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ความสมบูรณ์ของป่าโกงกางตามธรรมชาติ
  • ชมลิเกฮูลู โดยเด็ก ๆ ในชุมชน

❓ ทริปนี้เหมาะกับใคร ❓

Gastronomy กลุ่มบริษัทที่ต้องการพาพนักงานมาท่องเที่ยวพักผ่อน ที่สำคัญโปรแกรมนี้เน้นเรื่องอาหารชุมชนเป็นพิเศษ สายอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดและยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์ชุมชน ล่องเรือ เล่นน้ำให้ชื่นใจ ปิดท้ายด้วยการนั่งชมลิเกฮูลู ที่เด็ก ๆ ในชุมชนตั้งใจจัดโชว์นี้มาเพื่อต้อนรับ 

ระยะเวลากิจกรรม 1 วัน (One Day Trip)

ราคา : 1,200 บาท/ท่าน (ราคานี้ไม่รวมที่พัก)

#Gastronomy

broken image

โปรแกรมที่ 2 - ITINERARY การท่องเที่ยวยั่งยืน (TEAM BUILDING AND CSR) "อาหาร 3 วัฒนธรรม เลิศ ล้ำ วิถีชุมชน"

🏵️ Highlight หลักคือ 🏵️

  • กิจกรรม 1 : ตังเม สายใยแห่งหัวใจ 
  • กิจกรรมที่ 2 : แฟนพันธุ์แท้บ้านน้ำเชี่ยว ชมวัฒนธรรมพื้นถิ่น อาหาร ก๋วยเตี๋ยวผัดบ้านน้ำเชี่ยว ข้าวเกรียบยาหน้า กิจกรรมบ่าย 
  • กิจกรรมที่ 3 : ร่องเรือ ชมป่าโกงกาง หอยปากเป็ด เล่นน้ำ ปลูกป่าโกงกางรักษ์ธรรมชาติ พักผ่อนตามอัธยาศรัย ช่วงค่ำ การแสดงพื้นบ้านโดยเยาวชนและคนในชุมชน

❓ ทริปนี้เหมาะกับใคร ❓

Company Outing & Team Building กลุ่มบริษัทที่ต้องการพาพนักงานทำ Team Buiding และ CSR โดยการท่องเที่ยวยั่งยืนหรือ Sustainable Tourism สนุกไปกับการชมชุมชนและร่องเรือชมป่าโกงกาง เล่นน้ำ 

ที่สำคัญพนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกป่าโกงการรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย  

ระยะเวลากิจกรรม 2 วัน 1 คืน

ราคา : 1,850 บาท/ท่าน (ราคานี้รวมที่พักแล้ว)

broken image

ติดต่อจองล่วงหน้า 

Email: titikarn1807@gmail.com หรือ โทร 089-2446702

#CompanyOuting&TeamBuilding

#digitaltalentsvillage